Περιγραφή

Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων εταιρικής ταυτότητας για το ιατρείο Χάρης Κορδούλης.

Προσαρμογή του λογότυπου σε έντυπες εφαρμογές, όπως κάρτες, folder, μπλοκ συνταγών, φάκελοι αλληλογραφίας, επιγραφές

Λεπτομέρειες

Categories: