Περιγραφή

Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Metricon.

Προσαρμογή του λογότυπου σε έντυπες εφαρμογές, όπως folder, μπλοκ με βιβλιοδεσία σπιράλ, μπλοκ σημειώσεων, φάκελοι αλληλογραφίας

Λεπτομέρειες

Categories: