Περιγραφή

Παραγωγή ετικετών, έντυπης εταιρικής ταυτότητας, καταλόγων προϊόντων.

Πλαστικοποίηση και τοπικό βερνίκι έχουν απαιτηθεί σε κάποιες εφαρμογές.

Λεπτομέρειες

Categories: